آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردی

  2سوال مهم:
1-اولا کارفرما(کسی که عهده دار برگزاری مناقصه است)این قیمت صدمیلیون تومان را از کجا آورده است؟پاسخ:ابتدا با توجه به نقشه پروژه ای که قرار است انجام شود مقادیر و احجام را بدست آورده است که به این عمل متره می گویند سپس از روی قیمت های موجود در فهرست بها آن را برآورد نموده است و این قیمت را به عنوان قیمت پایه ارایه نموده است.
2-پیمانکار برچه اساسی باید قیمت خود را ارایه نماید؟پاسخ:دو راه وجود دارد یا اینکه احجام و ودر کل متره ی کارفرما را بپذیرد و براساس مقادیر آن قیمت خود را برای ریز به ریز کار اعلام نماید و براساس آن قیمت پیشنهادی خود را بدست آورد.و یا اینکه خود دست به متره و برآورد بزند و براساس متره ی خود پیشنهاد قیمت را تهیه کند.که راه اصولی هم همین است.

مثال1):فرض کنید کار فرما مناقصه ای را به مبلغ 258000ریال در دست اقدام دارد.قیمت خود را به عنوان پیمانکار ارایه نمایید.
برگه ی مالی ارایه شده توسط کارفرما:
020103 خاکبرداری در زمین های سخت هرمترمکعب 25800ریال مقدار:10مترمکعب

ابتدا به برگه ی مالی کارفرما مراجعه میکنیم که با توجه به فهرست بهای سال 88 نوشته است خاکبرداری در زمین های سخت هر متر مکعب 25800ریال .

[تصویر:  wn99ukh2ixsaw4gajk6.gif]

اما این قیمتی است که بر اساس آنالیز این ردیف در سال 88 تهیه شده است.من باید محاسبه کنم که مثلا امروز هر مترمکعب خاکبرداری در محل اجرای پروژه چقدر برای بنده هزینه دارد فرض کنید هرمتر مکعب 43200ریال حال کل قیمت بنده برابر می شود با 10*43200که برابر است با 432000ریال.حالا 432000را اگر برقیمت کارفرما تقسیم کنم 432000/258000به عدد 1.67میرسیم .یعنی قیمت پیشنهادی من نسبت به قیمت کارفرما 67درصد پلوس دارد.این ساده ترین راه برای پاسخگویی به این مسئله بود.
نکته1)اگر قیمت پیشنهادی ما از قیمت کارفرما بیشتر باشد اصطلاحا می گویند قیمت ما پلوس(رشد) دارد.
نکته 2)اگر قیمت پیشنهادی ما از قیمت کارفرما کمتر باشد اصطلاحا می گویند قیمت ما مینوس(تخفیف) دارد.
نکته 3)قبل از ابلاغ فهرست بهای 88 پلوس و مینوس بیش از ده درصد ممنوع بود و در این صورت قیمت ما مردود بود واگر همه ی پیمانکاران قیمتی که ارایه کرده بودند از این رنج خارج بود قیمت ها برای بررسی به شورای عالی فنی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع داده می شد.
نکته 4)با توجه به حذف ضرایب در فهرست بهای سال 88تا این لحظه هر درصد پلوس و یا مینوس در اریه قیمت از سوی پیمانکاران منعی ندارد.در آنالیز بها رعایت چند نکته به شدت ضروری است:
1-کسی که می خواهد این کار را انجام دهد باید رازدار و در واقع محرم باشد به خاطر اینکه کلا قیمت ارایه شده جنبه محرمانه دارد و هیچکس نباید تا زمان بازگشایی پاکت ها از آن اطلاع داشته باشد.و بنابر این ممکن است در بسیاری از پروژه ها فقط شما یه عنوان مسول دفتر فنی در جریان قیمت ارایه شده باشید و مدیرعامل.
2-گاهی پیش می آید که مثلا اسناد یک مناقصه را چند پیمانکار به شما بسپارند .اولا باید تا حد امکان از انجام چنین کاری (آنالیز برای چند پیمانکار به صورت همزمان و در یک مناقصه)خودداری نمایید و اگر هم مجبور شدید به هیچ وجه خواسته یا ناخواسته اشاره ای به کسی در خصوص قیمت ارایه شده دیگران نکنید.
3-بعضی از ادارات و سازمان ها نسبت به آنالیز حساس و سختگیر هستند و قبل از بررسی آنالیز کاری را به پیمانکاری نمیدهند حتی ممکن است پیمانکار در مجموع و با توجه به قیمت ارایه شده برنده مناقصه باشد اما با بررسی آنالیز ارایه شده ،آنالیز را مشکل دار و دارای نقص فنی بدانند و کار را به نفر دوم و یا سوم واگذار نمایند.بنابراین این کار کارحساسی بوده و باید درآن خوب تبحر پیدا کنید و سپس به انجام آن مبادرت ورزید چون اگر پیمانکاری براثر نقص در آنالیز از دایره مناقصه حذف شود یقینا از چشم ما میبیند و ...........

در حال حاضر در کارهای ابنیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی راه و باند و ..............مبنای برآورد کارفرما برا اساس فهرست بهای سال 88می باشد.هر کاری که ما در پروژه انجام میدهیم احتمالا دارای یک ردیف در دفترچه فهرست بها می باشد به این خاطر می گویم احتمالا چون ممکن است بعضی از آیتم ها دارای ردیف نباشند و در واقع ستاره دار باشند که بعدادر مورد آن ها توضیح میدهم.
بحث را با یک مثال ادامه می دهم:
آیتم 020103را در نظر بگیرید.این آیتم در واقع معرف خاکبرداری در زمین های سخت در فهرست بهای سال 88می باشد.عدد 020103را ردیف و "خاکبرداری در زمین های سخت "را شرح آیتم می گویند."متر مکعب "نیز واحد انجام این کار است. این ردیف از فهرست بها دارای قیمت 25800ریال می باشد.اما این قیمت از کجا آمده است ؟

[تصویر:  wn99ukh2ixsaw4gajk6.gif]

پاسخ به این سوال خیلی مهم است.
ابتدا توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسبق)یک جدول برای این آیتم طراحی شده است که در این جدول ستون های "نیروی انسانی"و "مصالح"و "ماشین آلات "و "حمل"وجود دارد.و درواقع توسط کارشناسان محاسبه گردیده است که برای انجام یک مترمکعب خاکبرداری با دست در زمین سخت یک کارگر ساده چند ساعت باید کارکند؟آیا این کار غیر از کارگر ساده به نیروی انسانی دیگری نیز نیاز دارد؟اگر دارد چقدر ؟ماشین آلات چطور و...........پس از تعیین مقادیر قیمت ها را در این جدول ها نوشته اند و در کل قیمت این آیتم را بدست آورده اند.این جدول ها که به جداول تجزیه بها معروفند برای کلیه ی کارها تهیه شده اند و در دسترس هستند.من چند نمونه از این جدول ها را ضمیمه می کنم.

مهم:

در آنالیز بها وقتی که قصد مان ارایه ی قیمت جهت شرکت در یک مناقصه می باشددر فرم تجزیه بها به جای استفاده از قیمت های نت(فهرست بها)ازقیمتهای روز نیروی انسانی،مصالح ،ماشین آلات،حمل، استفاده میکنیم.ودر واقع با این کار قیمت روز هر آیتم رابه دست می آوریم.بعد وقتی که قیمت روز همه ی آیتم ها را به این روش بدست آوردیم با جمع کردن این قیمت هابه راحتی هزینه ی اجرای کار بدست می آید.

در این جا ذکرچند نکته الزامی به نظر میرسد:

1-هنوز وارد مباحث بخشنامه "4911" بخشنامه ی معروف آنالیز بها نشده ایم و فعلا سعی میکنیم به صورت منطقی یک آنالیز را دنبال کنیم.2-

2-کسی که قصد دارد کار آنالیز بها انجام دهد باید به قیمت روز مصالح،دستمزد نیروی انسانی ،ماشین آلات و حمل آگاهی داشته باشد.

3-بعد از بدست آوردن قیمت همه ی آیتم ها و جمع آنها باید ضریب بیمه ،مالیات،وسود پیمانکار اضافه شود سپس قیمت مورد نظر ارایه شود.


توصیه میشود در پروژه های عمرانی ضریب 1.07برای بیمه و مالیات ،1.2برای سود پیمانکار در نظر گرفته شوند و در قسمت ضریب بالاسری وارد شوند.یعنی در کل حداقل 1.28برای ضریب بالاسری.یعنی در مثال قبلی ما 432000ریال را در 1.28ضرب نموده و مبلغ پیشنهادی 55290را اعلام می نمایم.
سوالی که اینجا مطرح هست شما نرخ تورم کشور رو 28% در نظر گرفتید که ضریب بالاسری شده 1.28 در حالی که همون جوری که میدونید کشور ما در تحریم کامل هست و از طرفی بی ثباتی کامل (دولت هر لحظه تصمیم غیر منتظره ای میگیره) و در اصل نمی شه روی این ضریب بالاسری اتکا کرد
نمونه همین امسال که با تشدید تحریمها،نابسامانی وضع دلار و.... خیلی از پروژه های بزرگ و طولانی مدت عملا کمرشون شکست/

برای ادامه سعی میکنیم جهت عمق بخشیدن به آموزش با یک مثال عملی ادامه دهیم .

در این مثال فایل های لازم را به صورت pdfضمیمه کرده ام.

کارفرما قصد دارد پروژه ای را با مبلغ اولیه ی 3677000به مناقصه بگذارد.شما به عنوان پیمانکار قیمت خود را ارایه دهید.ضمنا اطلاعات لازم پیوست می باشند.

[تصویر:  j88k79qjxma4ywmlpg9.gif]

[تصویر:  l5mivvgrmq6ujd8j97w.gif]فرم تجزیه بها

فایل‌(های) پیوست شده

amoozesh analyse.zip

نوع فایل


 

دفعات دانلود

1694

اندازه

258.46 KB

 

 

 
مجددا یادآوری میکنم که هنوز بخشنامه های مربوط رو بررسی نکردیم .
هر ردیفی از فهرست بها دارای یکسری جدول تجزیه بها می باشد که قیمت های فهرست بر اساس این جدول ها بدست آمده است این جدول ها به فرم5معروف هستند(بعدا میگم چرا بهشون میگن فرم5) .ما برای هر آیتمی که در این پروژه آمده است این جدول ها را پر میکنیم و در واقع قیمت ها را در جای مربوط به خود مینویسیم.این قیمت ها باید قیمت روز مصالح_نیروی انسانی-حمل و ماشین آلات در محل اجرای پروژه باشند.مثلا بتن 350ممکن است در آبادان امروز هر مترمکعب هشتاد هزارتومان باشد اما در تهران 70هزارتومان .بهر حال برای قیمت های روز هم زمانرو در نظر میگیریم و در واقع قیمت روز می دهیم و هم مکان اجرای پروژه را.

نکته ی مهم:
وقتی که کارفرما آنالیز پیمانکار را بررسی میکند روی قیمت های اعلام شده از طرف پیمانکار تاکید زیادی دارد و اگر طبق قیمت روز نباشند قیمت پیمانکار را مردود میشمارد و پاکت های پیمانکار را به او پس می دهد!!در بحث نیروی انسانی باید عرض کنم که حداقل دستمزد تامین اجتماعی رو در نظر بگیرید وگرنه احتمال قوی آنالیز را رد خواهند کرد .مثلا در حال حاضر حداقل دستمزد تامین اجتماعی برای یک روز کاری حدود 13000هزارتومان است که اگر بر 7.33تقسیم شود تقریباساعتی 1733تومان میشود یعنی یک ساعت کار کارگر ساده حداقل باید 1733 تومان اعلام شود .اما باید عرض کنم این حداقل مقدار ممکن است و حتی من دیده ام که کارگر ساده را ساعتی 1850 در فرم 5 لحاظ کرده اند اما کارفرما آن را رد کرده است که به نظر من کار بسیار درستی است.

اگر میخواهید آنالیزور موفقی باشید باید روی قیمت ها به صورت اجرایی و کاربردی مسلط باشید مثلا من میگویم یک کارگر ساده در عسلویه تقریبا روزی 50هزارتومان کار میکند که اگر بر8ساعت تقسیم شود به عدد 6250تومان در صورتی که یک ساعت کار کارگر ساده در شهرکرد حدودا 3000تومان است.یا یک بنای سفت کار در اهواز تقریبا روزی 50هزارتومان میگیرد که باز میشود ساعتی 6250تومان.

در تجزیه بسیاری از آیتم ها مثلا نوشته بنای سفت کار درجه 1 بنای سفت کار درجه 2 کمک بنای سفت کار. برای درجه یک ها همان قیمت استادکارها رو طبق بازار وارد کنید مثلا اگر بنا روزی 60000تومان میگیرد بنای سفت کار درجه یک حدودا ساعتی 7500تومان بنای سفت کار درجه 2 رو حدودا هشتاد درصد درجه یک یعنی در تقریبا 6000تومان در نظر بگیرید و کمکی ها را حول و حوش کارگر ساده در نطر بگیرید مثلا کمک بنای سفت کار ساعتی 2500تومان.

بعدا از نوشتن قیمت ها و تکمیل جدول با جمع ردیف های هر جدول هزینه ی روز انجام هر آیتمی را بدست می آوریم که تاحد زیادی واقعی می باشد.سپس با وارد کردن این قیمت ها در برگه ی مالی در قسمت قیمت پیشنهادی و جمع کردن آنها هزینه ی اجرای کار در محل مورد نطر به روز مشخص میشود.

حال می توانیم قیمت بدست آمده را در ضریب بیمه و مالیات و ضریب سود پیمانکار ضرب کنیم و هرچه شد در فرم پیشنهاد قیمت بنویسیم.

در اینجا کارفرما با بررسی فرم تجزیه قیمت مثلا به ما میگوید با توجه به اینکه قسمت اعظم کار شما آجرکاری می باشد و شما قیمت هر عدد آجر را 50تومان اعلام کردهید در حالی که امروز قیمت هر عدد آجر 70تومان می باشد بنا براین قیمت ارایه شده توسط شما غیر مغقول بوده و شما در صورت برنده شدن توان اجرای کار را ندارید و آنالیز ما را رد میکند.یا مثلا میگوید قیمت های شما قیمت روز است اما ضریب بیمه و مالیات را لحاظ نکرده اید و آنالیز شما منطقی نیست.من در بسیاری از پروژه هایی که انجام دادم همچنین مواردی رو مشاهده کردم.در واقع آنالیز بها دفاع از قیمت ارایه شده میباشد و یا بهتر بگم آنالیز بها پایه و اساسی است که برطبق آن قیمت خود را بدست آورده ایم.آنالیز به ما کمک میکند تا در پروژه ها قیمت های معقولی ارایه دهیم.

در کل :
1-هر قیمتی و هر روشی که تاحالا گفتم صرفا جنبه ی یاد گیری و آموزش داشته و دارد و اصلا قابل استناد نیست.
2-اصلا بررسی کار فرما به کنار ما اگر برای هر چیزی و یا هر کاری قیمت بالاتر از قیمت روز اعلام کنیم یقینا برنده نخواهیم شد.اگر هم کمتر اعلام کنیم متحمل ضرر خواهیم شد پس خارج از بحث بررسی آنالیز بهتر است همبشه قیمت روز رو اعلام کنیم و با کم و زیاد کردن سود پیمانکار به مرز برنده شدن نزدیک شویم و نه با کم کردن قیمت مصالح!!!!!!که در صورت کم کردن قیمت عوامل و برنده شدن آوارگی در پی خواهد داشت!!!!
3-مسائل و نکات ریز و زیادی در آنالیز وجود دارد

4-فیمت های کلی که برای هر هرآیتم در فرم 5بدست می آورید(جمع عوامل) در کل باید معقول باشد مثلا اگرشد بتن 350هرمترمکعب 300هزارتومان یا هر مترمکعب 20هزارتومان احتمالا جایی اشتباه شده است و یا اگر اشتباهی رخ نداده است به طور متناسب قیمت عوامل را تغییر دهید تا در کل برای آیتم قیمت معقول بدست آید.

 فرم های تمرین داده شده رو در قسمت بعدی قرار میدهم و متعاقبا مطالبی را خواهم گفت.بعد از یکی دو تمرین دیگه به یاری خدا وارد بحث اصلی آنالیز یعنی بخشنامه 4951میشویم و آن را مفصلا توضیح خواهیم داد.

 

با توجه به مطالب گفته شده جداول رو پرکردم و میذارم.ابتدا تک تک آیتم های مالی رو بردم توی جدول آنالیز بها و با توجه به قیمت روز مصالح -ماشین آلات -حمل و نیروی انسانی قیمت روز هر آیتم رو پیداکردم سپس با جمع کردن قیمت روز آیتم ها هزینه ی اجرای پروژه را بدست آوردم بعدش با توجه به بیمه و مالیات و نیز سود پیمانکار ضریب 1.284(هفت درصد برای جبران بیمه و مالیات و 20درصد برای سود پیمانکار)رابرای ضریب بالاسری در نظرگرفته ام درنهایت با جمع هزینه ابنیه و هزینه بالاسری قیمت پیشنهادی را محاسبه کرده ام.به فرم ها توجه کنید.

تذکر:
همه ی اعداد و رقوم و قیمت هایی که استفاده کرده ام صرف جنبه ی آموزشی دارد.

فایل رو دانلود کنید و اون رو بررسی کنید.سوالی بود در خدمتم. 

فایل‌(های) پیوست شده


  


analyse.zip

نوع فایل


 

دفعات دانلود

893

اندازه

203.86 KBخوب حالا بحث اصلی رو شروع کنیم اما قبل از اون بخشنامه معروف 4951رو میذارم برای دانلود .امیدوارم دوستانی که تا اینجای بحث رو خوندن اول بخشنامه رو خوب بخونن تا بریم سر مطلب اصلی.من اول بخشنامه رو تفسیر میکنم بعد یه پروژه ی دستی


 

  

فایل‌(های) پیوست شده

4951.PDF

نوع فایل

.pdf


 

دفعات دانلود

827

اندازه

210.8 KB

 

 


 

چند نکته ی مهم:

اولا ما آنالیز بها انجام میدهیم تا قیمتی که ارایه میدهیم دارای یک چهارچوب باشد و در واقع یک قیمت کارشناسی شده باشد.

دوما با انجام آنالیز بها مبنای قیمت بدست آمده هم برای پیمانکار روشن میشود و هم برای کارفرما . برای مثال قبلا میگفتیم این دیوار را در ازای ده میلیون تومان میسازیم حالا این ده میلیون تومان از کجا آمده است خدا میداند اما امروزه و با انجام آنالیز دقیق معلوم است که برای دیوارکشی چقدر هزینه ی آجر میشود چقدر سیمان چقدر ماسه چند نفرساعت بنا و...............و در واقع به راحتی و با بررسی آنالیز ارایه شده در قالب بخشنامه 4951میتوان به بی اساس بودن و یا اصولی بودن قیمت ارایه شده پی برد.

سوما با انجام آنالیز بها روال زیر طی شده است که در صورتی که این مراحل به درستی و با دقت زیاد انجام شود در نتیجه ی آن قیمت های ارایه شده توسط پیمانکار یک قیمت اصولی خواهد بود و نه پیمانکار متضرر میشود و نه کارفرما که این روال به صورت زیر است:
ابتدا نقشه های عملیات مورد نظر به دقت متره میشوند و مقادیر و احجام کارها مشخص میشود سپس طبق فهرست بها (معمولا فهرست بهای 88)عملیات مورد نظر برآورد میشود و در نهایت برآورد مورد نظر طبق فرم های مورد نظر و براساس بخشنامه ی 4951تجزیه و یا آنالیز میشود و قیمت روز استخراج میشود.

در ادامه ابتدا یک پروژه نمونه را به صورت دستی و طبق بخشنامه ی 4951آنالیز مینماییم

 

شرح و تفشیر بخشنامه 4951:

در قسمت های گذشته به صورت گام به گام با آنالیز بها آشنا شدیم و یک پروژه کوچک را آنالیز کردیم.الان قصد داریم پروژه دیگری را آنالیز کنیم اما این بار بر اساس بخشنامه معروف 4951پیش می رویم.
این بخشنامه معروف دارای 5فرم است که به صورت قدم به قدم این فرم ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
پروژه مورد نظر یک پروژه تمرینی می باشد که فایل pdfآن ضمیمه شده است.این پروژه دارای 6آیتم (ردیف)می باشد.در ادامه این پروژه را منطبق بر بخشنامه 4951آنالیز میکنیم و قیمت روز اجرای پروژه را استخراج می نماییم. 

فایل‌(های) پیوست شده

mali.zip

نوع فایل


 

دفعات دانلود

520

اندازه

127.19 KB

 

نکته 1:برای انجام آنالیز بها به برگه مالی نیاز داریم و مستقیم سراغ برگه مالی می رویم.ریز متره و خلاصه متره در بحث آنالیز بهابه خودی خود مشکلی از ما حل نمیکنند.
برای تکمیل فرم شماره 1از مجموعه فرم های بخشنامه 4951باید مقدار ریالی هر ردیف را با درنظر گرفتن ضرایب بجز ضریب تجهیز کارگاه و ضریب بالاسری بدست بیاوریم(البته من در این پروژه ضریبی در نظر نگرفته ام) و سپس همه ردیف ها را به ترتیب از بزرگ به کوچک بنویسیم(نزولی). برای همین فرم شماره 1 به فرم نزولی بها معروف شده است. توجه داشته باشید در برگه مالی ردیف ها به ترتیب شماره خود پشت سر هم قرار میگیرند اما در فرم شماره 1 بخشنامه 4951 ردیف ها براساس بهای خود به ترتیب از بزرگ به کوچک قرار میگیرند. من فرم شماره 1 را برای این پروژه تنظیم کرده ام که قرار می دهم خوب به آن دقت کنید و در صورت ابهام سوال بفرمایید. 

فایل‌(های) پیوست شده

01.pdf

نوع فایل

.pdf


 

دفعات دانلود

372

اندازه

51.55 KB

 

تذکر: در آموزش های قبلی بخشنامه 4951را گذاشته ام امیدوارم دوستان آن را مطالعه نمایند سپس این پروژه را دنبال کنند.
برای تکمیل فرم شماره 2مراحل زیر را انجام می دهیم.
اگر بیاد داشته باشید در فرم شماره 1 ردیف ها را بر اساس بهای مالیشان به ترتیب بزرگ به کوچک مرتب کردیم.حال باید درصد مالی هر آیتم را بدست آوریم و با مداد کنار آن بنویسیم.برای این کار کافی است بهای هر ردیف را بر بهای کل پروژه تقسیم نموده و در عدد صد ضرب کنیم تا درصد وزنی مالی هر آیتم بدست آید.مثلا در این پروژه بهای آیتم  070202برابر4452000ریال است که اگر آن را بر بهای کل پروژه که همان 22047500ریال است تقسیم نماییم و در عدد صد ضرب کنیم به عدد 20.19درصد می رسیم.
باید برای سایر ردیف ها نیز این عملیات را تکرار کنیم و درصد وزنی مالی آن ها را بدست آوریم.
در مرحله ی بعد طبق بخشنامه باید ردیف هایی را که مجموع درصدشان حداقل برابر 65درصد کل پروژه می شود انتخاب نماییم و این ردیف ها را به ترتیب شماره آیتم در فرم شماره 2درج نماییم.در این فرم توجه به کلمه ی حداقل ضروری است.مثلا در این پروژه مجموع درصد وزنی برای 4ردیف اول برابر 79.80درصد است.
سوال اینجاست که فرم شماره یک و دو به چه دردی میخورند؟پاسخ اینکه ما فقط آیتم های موجود در فرم شماره 2را به فرم شماره 5می بریم و تجزیه میکنیم و بقیه ردیف ها را آنالیز نمی نماییم.
من در این پروژه فرم شماره 2 را تنظیم کرده ام که قرار می دهم.
 
  
 
  

فایل‌(های) پیوست شده

02.pdf

نوع فایل

.pdf


 

دفعات دانلود

403

اندازه

65.17 KB


  
در قسمت بعدی آموزش فرم 5 این پروژه رو با قیمت روز قرار میدهم. توجه داشته باشید که فرم 5ضمیمه آموزش قبلی دقیقا همان فرم های ارایه شده توسط سازمان مدیریت بوده که ما مجاز به ارایه این فرم ها نیستیم و در آنالیز باید حتما از قیمت های روز استفاده کنیم که من فرم های قبلی رو صرفا برای مقایسه و در نهایت یادگیری عمیق تر قرار داده ام.
 


 
 
 
[تصویر:  000.png]

 

/ 2 نظر / 112 بازدید
raheb

با سلام و خسته نباشی مطالبتون خیلی کاربردی و مفید بود . با تشکر

مهدی

سلام سپاسگزارم ازتون و براتون آرزوی پیشرفت روزافزون دارم