صورت جلسه چیست؟

الگوی صورتجلسه

معمولا صورتجلسه‌ها در قالبی از پیش‌تعیین شده نوشته می‌شوند. تمرکز اصلی صورتجلسات بر ذکر مصوبات با ذکر اقدام‌کنندگان و مهلت اقدام است. برای نوشتن دقیق مصوبات می‌توان از الگوی 5W-H استفاده کرد.

پنج پرسش اساسی شامل موارد زیر است:

  1. شرح دقیق چیستی موضوع مصوبه (What)
  2. دلایل و ضرورت مصوبه (Why)
  3. شرح محل اجرای مصوبه (Where)
  4. ذکر زمان دقیق و مهلت انجام مصوبه (When)
  5. ذکر مسئول اجرای مصوبه (Who)
  6. ذکر دقیق فرآیند انجام مصوبه (How)
صورتجلسه در یک پروژه دو مزیت دارد. صورتجلسه مقدار و صورتجلسه هماهنگی.

صورتجلسات هماهنگی: عمدتاً جهت تصمیم گیری های کلان و تصویب مصالح انجام می گیرد.

صورتجلسه مقدار: هر آنچه که در نقشه ها بعد ندارد و یا دفنی است و پوشیده می شود و یا در آینده جهت کنترل آن نیاز به مطالب تکمیلی است مانند عملیات خاکبرداری، لوله کشی  کابل کشی و … به جهت تسریع در روند رسیدگی آینده و حضور به ذهن داشتن افراد مقیم توصیه شده است صورتجلسه گردد.
/ 0 نظر / 54 بازدید