سیکل چرخشی صورتجلسه کارگاهی مقادیر

در ابتدا بعد از گرفتن تائیدیه ( همان چراغ سبز معروف )، دفتر فنی کارگاه پیمانکار طی نامه ای از دستگاه نظارت مقیم درخواست خود را اعلام و سپس دستگاه نظارت مقیم بعد از تائید در ۵ نسخه به دستگاه مشاور ارسال می دارد. دستگاه مشاور بعد از تائید ۵ نسخه مذکور را با نامه به کارفرما اعلام نموده و کارفرما بعد از تائید ۲ نسخه را برای اعضاء خود (مدیر پروژه + رسیدگی) و سپس ۳ نسخه تائیدیه را با ابلاغیه برای مشاور ارسال می نماید.

 مشاور از ۳ نسخه ارسال شده از طرف کارفرما ۲ نسخه را برای نظارت عالیه و دستگاه نظارت مقیم برداشته و یک نسخه تائیدیه را به دفتر مرکزی پیمانکار ابلاغ می نماید.

دوستان جهت توضیحات تکمیلی به ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 175 بازدید