«اخذ رتبه ۵ پیمانکاری»


حالت اول :یک نفر نیروی فنی و مهندسی با حداقل ۷ سال سابقه مستند به بیمه و یک نفر نیروی فنی و مهندسی بدون سابقه .
حالت دوم :
حداقل ۲ نفر نیروی فنی مهندسی هرکدام با حداقل سه سال سابقه مستند به بیمه.


۴- در حالت اول که شرکت دارای یک نفر نیروی مهندسی با ۷سال سابقه است شرکت فقط می تواند در یک رشته (مثلاً ابنیه) تقاضای رتبه دهد ولی در حالتی که ۲ نفر نیروی فنی و مهندسی هرکدام با ۳ سال سابقه است شرکت می تواند از دو رشته مختلف (مثلاً راه و ابنیه ) تقاضا دهد.

 
مدت زمان لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری :
مدت زمان لازم جهت اخذ رتبه فوق حدود ۲ ماه است.


هزینه لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری :
هزینه لازم جهت اخذ رتبه فوق ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. 


مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری:
۱-
مدارک ثبتی شرکت شامل (اساسنامه، اظهارنامه، شرکت نامه، تقاضا نامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات).
۲- کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت و یک قطعه عکس از کلیه شرکاء و سهامداران.
۳- گواهی کار و بیمه مربوط به مهندسین.

/ 0 نظر / 9 بازدید