صورت وضعیت مابه التفاوت

ما به التفاوت:

پروژه هایی که قراردادشان از نوع متر مربع زیربنایی هستند هیچگونه تعدیل ندارند و فقط مابه التفاوت سیمان و فولاد مطابق پیوست ۵ پیمان با نرخ متر مربع زیر بنا قابل پرداخت است.

نمونه ای از صورت وضعیت ما به التفاوت قیمت فولاد تحت اکسل می توانید از لینک زیر دانلود کنید

http://iraniancivil.fileave.com/Mabehottafavot.xls

توضیح فرمول تحت ورد از لینک فوق دانلود می شود.

/ 0 نظر / 55 بازدید