نحوه محاسبه نرخ هر ساعت اضافه کاری ؟

 

به طور کلی:

1.4*176/حقوق پایه=نرخ یک ساعت اضافه کار

اما توجه کنید که نرخ اضافه کار در سازمانهای ونهاد های دولتی وشرکت های مربوطه که تابع قانون کار نیستند به صورت های متفاوت محاسبه می شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید