روش محاسبه مالیات حقوق در سال 93

پس از تعیین سقف 1 میلیون تومانی معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری برای بخش های خصوصی و دولتی کشور؛ نحوه محاسبه مالیات حقوق نیز از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد. از سال جاری برای اولین بار، میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران در بخش های مختلف کشور یکسان سازی شده است.

بنابراین با تعیین سقف 1 میلیون تومانی معافیت مالیاتی حقوق، شاغلان در سال جاری می توانند تا سقف 12 میلیون تومان از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. برای مازاد دریافتی افراد تا 7 برابر، مالیات حقوق به میزان 10 درصد و بیشتر از آن نیز 20 درصد تعیین و ابلاغ شده است.

در جدول زیر متن ابلاغیه مالیاتی حقوق در سال 93 به ادارات کل امور مالیاتی استان های کشور قرار دارد.

تصویر ابلاغیه معافیت مالیاتی حقوق در سال 93

روش 9 مرحله ای نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 93

نمونه ای از مالیات محاسبه شده حقوق

 
/ 0 نظر / 20 بازدید