مستندات لازم جهت صورت وضعیت قطعی

1- صورت جلسه تحویل موقت

2- صورت جلسات احجام کار و نقشه ها

3- لایحه تاخیرات

4- تعدیل قیمت ها و قیمت های جدید

5- قرارداد ( کپی)

6- ابلاغیه 25% یا متمم

7- آخرین صورت وضعیت موقت یا ماقبل قطعی 

/ 0 نظر / 20 بازدید