صورتجلسه تحویل زمین

------------

الف) تراز نقشه ای ( مندرج در نقشه )

ب) تراز نقشه برداری ( گزارشات نقشه برداری )

ج) تراز آب زیرزمینی

--------------

- تراز مندرج در نقشه از روی کدهای معماری و سازه قابل برداشت می باشد.

- تراز نقشه برداری: معمولا مربوط به عملیات خاکی پروفیل های طولی و عرضی-منحنی مطرس های مندرج در نقشه سایت پلان به عنوان تراز نقشه برداری تعریف می شود.

- باید در هامش نقشه سایت پلان تراز همسان ۰.۰۰ با نقشه برداری قید شده باشد.مثلا ۰.۰۰ همان ۱۰۰.۲۵ است.

-------------

تذکر بسیار مهم: با توجه به اینکه در بعضی مناطق، سفره آب زیرزمینی بالا می باشد مثل شمال و جنوب ایران، از اینرو در بعضی از فصول فهرست بهاء (۲و۳و۴و۵و۶و۷و۸و۱۱) - ( عملیات خاکی و سنگ چینی و قالب بندی و آرماتور بندی و بتن ریزی و آجرکاری ) جهت عملیاتی که در تراز پائین تر از سفره آب زیرزمینی اجراء می شود علاوه بر پرداخت موضوع کار بابت صعوبت استفاده از پمپ جهت تخلیه آب و ... اضافه بها در آیتمهای آن فصول رویت می شود.

در ذیل توجه دوستان را به ذکر ۶ نکته توجه می نمایم :

 

۱) سایت پلان اصل موجود است

۲) ترازهای زمین طبیعی توسط کارفرما بصورت شبکه تنظیم شده در زمان تحویل زمین ضمیمه صورتجلسه شده است.

۳) پیمانکار سه هفته مهلت گرفته تا کدهای زمین طبیعی نقشه ابلاغی را کنترل نماید.

۴) بنچ مارک : به جهت اینکه کلیه ساختمانها، خیابان، بلوار، میدان و ...از نظر ترازهای تمام شده بر اساس نقشه civil محوطه (سایت پلان ) تناقضی نداشته باشند برای کلیه پروژه های مختلف نقاط ارتفاعی معین به نام بنچ مارک B.M تعیین می شود و مسئولیت حفظ و حراست از اینگونه نقاط در تعهد پیمانکار می باشد که باید تا انتهای پروژه کلیه اینگونه نقاط را حفظ و نگهداری نمایند.

تمامی کدها تراز زیر مگر و یا روی فونداسیون بر اساس ترازهای همسان نقشه های سازه یا معماری با تراز نقشه برداری اجراء می شود.

۵) روشن است که در پروژه های بزرگ تمامی فعالیتهای اجرایی در تمامی جبهه ها همزمان نیست اما می تواند در چندین نقطه همزمان در برنامه زمان بندی دیده شده و آغاز گردد.

۶) پیمانکار قبل از شروع هر کدام از بخشهای ساختمانی یا راه بایستی ابتدا کروکی زمین طبیعی آن بخش از کار را تهیه کرده و با دستگاه نظارت صورتجلسه کندکه به نام مجوز شروع عملیات معروف است.

تذکر : اگر عوارض زیاد باشد و مثلا اگر شبکه بندی ۵۰ متر به ۵۰ متر باشد پیشنهاد می شود که فاصله شبکه ها کمتر شود تا میزان خطا کمتر شود. تعداد نقاط بنچ مارک در پروژه ها معمولا بین ۳ تا ۱۰ نقطه تعیین می شود.

/ 0 نظر / 451 بازدید